• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

TERMINARZ I MIEJSCA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Drukuj PDF

w roku szkolnym 2018/2019

Spotkania z nauczycielami odbywają się w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, sekretariacie. [zobacz]

5 września 2018 r.
godz. 17.00 - gimnazjum

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum.

12 września 2018 r.
godz. 17.00 – liceum

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów liceum.

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy do auli.

21 listopada 2018 r. godz. 17.00

Konsultacje rodziców z wszystkimi nauczycielami (wychowawcy klas przygotują karteczki z ocenami cząstkowymi).

do 17 grudnia 2018 r.

Wychowawcy klas maturalnych przygotują dla rodziców pisemną informację o ocenach śródrocznych.

27 marca 2019 r. godz. 17.00

Spotkanie rodziców klas maturalnych

z wychowawcami.

Konsultacje z rodzicami (dotyczą wszystkich klas).

22 maja 2019 r.

godz. 17.00 – liceum i gimnazjum

Wywiadówka przed zakończeniem roku szkolnego.

……...* czerwca 2019 r.

* data dzienna zostanie podana przez wychowawców na początku czerwca 2019 r.

Spotkanie tylko dla rodziców nie korzystających z dziennika elektronicznego z wychowawcą
w sprawie pozyskania informacji
o przewidywanych dla dziecka rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania